Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
22. feb. 2023

440 elementer levert til Carl Berner Torg: – Vår største leveranse til et enkeltbygg

Lindal Smith Elementer er ferdig med sin største leveranse til et enkeltstående bygg. Til høsten skal det nye praktbygget Carl Berner Torg stå klart til innflytting.

Rett ovenfor rundkjøringen i det travle trafikk-knutepunktet på Carl Berner i Oslo har det vært hektisk byggevirksomhet i snart to år. Et gammelt industrikvartal er i full gang med å bli omgjort til leiligheter og næringsareal med butikker og café. Byggherre og totalentreprenør for prosjektet, Peab, ønsker å bidra til å gi bydelen et realt ansiktsløft.

– Det har vært viktig for oss med en fornyelse, men samtidig beholde en tilknytning til området, sier prosjektleder Anton Salvesen i Peab.

FORNØYD: Prosjektleder i Peab, Anton Salvesen, forteller at byggeprosessen går som planlagt.

Han sitter i renoverte riggkontorlokaler i en gammel verkstedhall rett ved siden av byggeplassen, og har fulgt byggeprosessen hele veien. Nå nærmer det seg ferdigstillelse av prosjektet og prosjektlederen kan fornøyd slå fast at forvandlingen blir som forventet.

– Jeg synes det blir kjempefint!

Rasjonell produksjon og miljøvennlige løsninger

Carl Berner Torg består av tre sammenhengende bygg formet i en hestesko, og med det som skal bli en frodig kvartalshage for beboerne i midten. I etasjen på bakkeplanet ut mot veien kommer næringslokalene. Over blir det leiligheter. Høyeste del av bygget er åtte etasjer. Fasaden består av en blanding mellom lys teglstein, mørkt og lyst tre, kombinert med store vindusflater.

Salvesen forteller at de har de valgt å gå for kvalitet utover vanlige funksjonskrav, med fokus på bedre produkter og løsninger. Samtidig har Peab også valgt å sette høyere krav til miljøstandard i prosjektet.

Carl Berner Torg er et av de første boligprosjektene i Norge som BREEAM-sertifiseres. Det betyr at prosjektet har dokumentert miljøprestasjon innenfor flere kategorier. BREEAMs hovedmål er økt kvalitet og miljøstandard utover myndighetenes minimumskrav.

– Vi ønsker å bygge et bygg for morgendagens standard. Ved å bruke denne sertifiseringen eller andre miljøsertifiseringer sikrer vi at alle ledd i byggeprosessen har vært gjenstand for bærekraftig tenkning, forteller Salvesen.

LSE med største leveranse til et enkeltbygg

Lindal Smith Elementer (LSE) har vært elementleverandør for Peab på dette prosjektet. Bedriften har levert 440 ytterveggselementer, noe som tilsvarer rundt 7000 kvadratmeter ferdig fasade. Alle veggene er produsert som klimavegger, med krav om tilfredsstillelse av både varmeisolerende evne og byggets totale energieffektivitet.

– Leveransen er det største LSE har levert til et enkeltbygg til nå. Det har gått veldig bra, forteller prosjektleder i LSE, Espen Erichsen.

SAMARBEIDSPARTNERE: Produksjonsleder i Peab, Øyvind Solli, prosjektleder i LSE, Espen Erichsen og prosjektleder i Peab, Anton Salvesen.

Elementene har blitt produsert i produksjonshallen til LSE på Vegårshei, mens et team på tre har tatt i mot og montert veggene fortløpende i Oslo. Montasjeleder i LSE, Morten Stebekk, har fulgt prosjektet på byggeplassen.

– Det er moro å ha vært med på å levere det største prosjektet som LSE har hatt. Jeg synes også det har blitt et knallfint bygg, med gode løsninger og fine detaljoverganger fra treverk til teglverk.

OVERBLIKK: Montasjeleder i LSE, Morten Stebekk, har fulgt monteringen gjennom hele prosjektet. I bakgrunnen skimtes resten av monteringsteamet på taket. – Spennende å være med på, forteller Stebekk.

– Godt samarbeid

Byggeplassen ligger rett ved siden av både buss- og trikkestopp, og få meter fra rundkjøringen på Carl Berner. Et av de mest travle trafikk-knutepunktene i Oslo. Trafikkbildet kombinert med en relativ trang byggeplass har likevel ikke skapt problemer.

Elementer er gunstig for bruk på steder med mindre areal rundt byggene, og på denne byggeplassen var det nok plass til lossing fra lastebilene, og tårnkran som kunne disponeres til løfting av elementene. Samtidig har de hatt mye fokus på planlegging, forteller Stebekk.

– Mer tid har i større grad gått vekk på planlegging av logistikk enn i andre prosjekter jeg har vært med på, men det har vi fått igjen på at ting har gått bra.

En annen viktig faktor til at det har gått bra på prosjektet er godt samarbeid med både oppdragsgiver Peab og andre underleverandører, forteller Stebekk, og trekker spesielt frem betongleverandør Kynningsrud.

Prosjektleder Erichsen, viser også til godt samarbeid når han skal oppsummere prosjektet, og videre til viktigheten av å tilrettelegge for bruk av elementer tidlig i prosjektet. Her har samarbeidet med arkitekt Gunnar Kind fra Gunnar Kind AS, vært med å legge grunnlaget for en god byggeprosess, forteller Erichsen. Kind har vært løsningsorientert i forhold til bruken av prefabrikkerte elementer.

– De har hatt fokus på det som omhandler det arkitektoniske, og tenkt over fremdrift og prosjektøkonomi i valgte løsninger, samtidig som de har hatt god byggeteknisk innsikt. Det har ført til at vi effektivt har kunnet komme frem til de løsningene som fungerer best.

– Bedre kvalitet på utførelsen

Prosjektleder i Peab, Anton Salvesen, forteller at Lindal Smith Elementer ble valgt til dette prosjektet fordi de var eneste leverandør som kunne levere komplette elementer ferdig montert.

Salvesen mener det er en klar fordel å gjøre veggelementene vanntette og mest mulig ferdig inne i en fabrikk som på Vegårshei, hvor det er tørt og fine forhold for materialene. Der er det også lett å få løftet på plass tunge deler som blant annet doble vinduer som har blitt satt inn i mange av elementene. Samtidig kan håndverkerne få gjort en bedre jobb med elementene.

– Jeg vil si du får en bedre kvalitet, styring og kontroll på utførelsesdelen enn vi får om vi skulle gjort det på byggeplassen.

Prosjektlederen viser til at elementene koster mer enn om de skulle bygd selv på plassen, men at de samtidig sparer utgifter til stillas og får kortere byggetid. To vesentlige utgiftsposter, forteller Salvesen.

– Jo mer du kan få produsert innendørs på fabrikk og få fraktet inn på byggeplassen, er det beste for å få kortest mulig byggetid på plassen. Jeg vil si det er fremtiden å tenke elementer, sier han og legger til at LSE er langt fremme på den fronten både ved tilbud av produkter, utstyr og komplett leveranse.

– De ligger et steg foran. Det kan jeg trygt si.

Millimeterpresisjon

I løpet av monteringsperioden har elementene blitt heist på plass én etter én. De fleste på rundt 5 meter bred og 2,8 meter høy, og med en vekt på rundt 1 tonn. Størrelsen til tross, elementene har blitt montert med milimeterpresisjon. LSE har gjort mange oppmålinger for å sikre kvaliteten. Salvesen er imponert over hvor presis monteringen av elementene har vært.

– Det har vært veldig gøy å se akkurat den delen, at det passer så godt, sier han.

Målingene har blitt lagt inn i BIM, eller bygningsinformasjonsmodellering som det heter. Carl Berner Torg er det første prosjektet til Peab som kjører heldigital arbeidsplass. Dette har vært med på å sikre gjennomføring og kvalitet på prosjektet.

– Peab er godt i gang med bruken av BIM, slik at vi har kunnet kvalitetssjekke leveransen gjennom digitale modeller som inneholder alle tekniske fag. Slike modeller er vi som leverer prefabrikkerte elementer helt avhengig, forklarer Erichsen i LSE.

– Ferdig til høsten

Nå nærmer altså prosjektet seg ferdigstillelse. Til høsten skal det stå klart til innflytting.

95 av 111 leiligheter er solgt og næringsarealet er leid ut til Coop. Dagligvarebutikken Coop Mega kommer, i tillegg til kafé og spesialforretninger som blant annet en blomsterforhandler og et apotek.

Salvesen forteller at de ser på andre mulige prosjekter i området, men vil ikke røpe for mye av de planene ennå. Men med Carl Berner Torg på plass har de lagt til godt til rette for nye beboere og andre som vil bruke området.

– Vi ønsker at dette skal bli et samlingssted for bydelen.

LES MER OM CARL BERNER TORG HER

FAKTA CARL BERNER TORG

 • Omfang: 111 leiligheter og næringsdel
 • Totalareal: 18500 m2
 • Næringsdel: 3500 m2
 • Etasjer: U2, U1 og 1. – 8. etasje
 • Byggestart: Vår 2018
 • Ferdigstilt: Høst 2020
 • Byggherre: Peab Eiendomsutvikling AS
 • Totalentreprenør: Peab AS
 • Grunn, fundamentering og betong: Peab Anlegg AS
 • Arkitekt skisse og forprosjekt: LINK arkitektur AS
 • Arkitekt detaljprosjekt: Gunnar Kind AS
 • Illustrasjon: 3D estate AS
 • Miljømerking: Breeam Very Good