Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
24. nov. 2022

Elementproduksjon vokser fram

Produksjon av element

– Vi har aldri før omsatt for så mye.

Det sier daglig leder i Lindal Smith Elementer, Jan Lindal, og viser rundt i en stor og luftig produksjonshall på Akland i Risør kommune. Her er det full aktivitet. Etterspørselen av elementer er stor og bestillingene for 2019 fylles raskt opp. Nå utvides produksjonshallen her med 1.600 kvadratmeter som skal stå klart til sommeren.

Sammen med fabrikkene på Vegårshei, Rognan, Ørsta og Meldal hadde Lindal Smith Elementer en omsetning på rundt 100 millioner kroner i fjor, og i år er det forventet å øke ytterligere. Men elementgründeren har beina godt plantet på jorda.

– Målet vårt er ikke å bli størst, men å bli best på det vi gjør.

Effektiv produksjon

Lyden fra en stor maskin tiltrekker seg oppmerksomheten. Mellom to vegger med materialer står en stor fullautomatisert sag med rullebånd på hver side. Computer numerical control machine, eller forkortet kalt CNC-saga, sager opp materialer etter tegninger laget i et dataprogram.

– På venstre side kapper du materialene rett av etter mål, mens du på høyresiden kan frese og bearbeide med flere vinkler, forklarer Roger Sunde som jobber fast ved saga.

På skjermen foran seg kontrollerer han at alt går som det skal. Med nøyaktig presisjon, og høy hastighet kan maskinen sage på seks sider samtidig. Et svært effektivt og fleksibelt produksjonsverktøy.

Når materialene kommer ut på rullebåndet blir de merket, lagt på et trillebord og kjørt ut til linjen som produserer for det aktuelle prosjektet.

I hallen er det fire produksjonslinjer hvor det jobbes med ulike prosjekter til enhver tid. Når elementene er satt sammen, pakkes de inn og blir gjort klart for henting.

For Jan Lindal har det hele tiden vært viktig å ha fokus på å effektivisere produksjonen.

– Framtiden er at produksjonsmønstrene endres. Vi skal ha håndverk og industri hånd i hånd, men de tradisjonelle håndverksdelene må effektiviseres for å møte stadig høyere krav til byggetekniske standarder og kostnadsbesparelser.

Moderne teknologi og humankapital

Videre inn i hallen finner vi linjeleder Terje Nes. Han og fire kollegaer setter sammen takelementer. Grønne laserstreker viser nøyaktig hvor sviller og stendere skal ligge. Systemet ble satt opp i fjor sommer og overfører tegninger til lasermarkører på elementene.

Produksjon av element

– Det er fantastisk. Med dette systemet er vi sikre på at alt blir helt nøyaktig. Det sparer tid, gir trygghet og er en kvalitetssikring, sier Nes og skrur sammen en svill og en stender rett under en grønn strek.

Den teknologiske utviklingen går rivende fort i samfunnet, og Jan Lindal mener det er avgjørende at byggebransjen også følger med i timen. Bedriften bruker det siste av programvare fra Europas ledende leverandører, og ønsker å være best i klassen på bruk av teknologi.

– Med en effektiv produksjonsprosess i fabrikk og det nyeste og beste av teknologi, får vi bedre kontroll og effektivitet, og til slutt et bedre produkt, sier Lindal som samtidig understreker at det viktigste bedriften har er dyktige ansatte.

– For å levere på topp til enhver tid er det viktigste verktøyet vi har de som jobber med dette. Med god bakgrunnskunnskap, lang erfaring og kontinuerlig oppdatering av kompetanse sikrer vi at kundene får akkurat det de vil ha.

– Veldig godt fornøyd

Ute ved Mjåvann i Tvedestrand kommune bygger Veidekke for tiden en ny videregående skole for Aust-Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune. Rundt 40 prosent av fasaden blir levert av Lindal Smith Elementer, og nå mars blir de ferdig med monteringen. Prosjektleder Frode Wæthing i Veidekke Entreprenør, Region Syd, er fornøyd med leveransen.

Montering av elementer

– Vi er veldig godt fornøyd med Lindal Smith Elementer. Bruken av elementer har fungert bedre enn jeg trodde på forhånd, sier prosjektlederen, og skryter av både prosjektadministrasjonen og montasjefolkene til Lindal Smith Elementer.

Også anleggsleder Odd Gjesdal i Veidekke gir tommelen opp.

Tre menn som smiler

– Dette ser veldig bra ut. Elementproduksjonen gir fordeler som for eksempel mot fukt og i byggeprosessen. Vi har hatt en utfordrende tomt å bygge på. Leveringen av elementer som kan løftes på plass og monteres raskt har forenklet prosessen for oss ute, forteller Gjesdal.

Veidekke er en av oppdragsgiverne som har brukt Lindal Smith Elementer før. Nylig inngikk de to bedriftene også kontrakt om levering av elementer til nye Vestli skole i Oslo. 

Markant vekst

Og det er ikke bare Veidekke som har begynt å bruke elementer fra Lindal Smith Elementer. Inne på kontorlokalene på Akland kan salgsleder Helena Guttormsen fortelle at flere har fått med seg nytteverdien i byggeprosessen. Salget av elementer har vokst markant de siste årene.

Helena sitter i kontorstolen

– Bare syv år tilbake var det nesten ikke etterspørsel etter elementer. Nå har mange fått meg seg fordelene med denne produksjonsformen. Stadig flere får erfaring med bruk av elementer og ser gevinsten.

Kortere byggetid er en av fordelene. Parallell produksjon med grunn og betongarbeidene ute på byggeplass, gjør at byggetiden kan reduseres automatisk. Samtidig blir bygget raskere tett, noe som gir vesentlig kortere tørketid. Besparelser på stillaskostnader, logistikk, miljø og avfallshåndtering er også viktig å få med seg i vurderingen, forteller Guttormsen.

– Det blir større kontroll på kostnader og framdrift. Rett og slett en lettere byggeprosess, slår salgslederen fast, og legger til at redusert risiko for byggherre ved å sette bort deler av et prosjekt også er et poeng.

Elementproduksjon kan brukes på alle typer byggeprosjekter. Best uttelling gir det på prosjekter hvor det er en gjentakende effekt.

Bredt utvalg av produkter

Lindal Smith Elementers fabrikker produserer mange produkter. Noe ulikt på de forskjellige produksjonsstedene. Fra Akland i Risør og på Vegårshei leveres det precut, komplette elementer og moduler.

– Her leverer vi elementene ferdig isolert, med vinduer og gjerne med opplegg til stadig mer tekniske installasjoner, informerer Guttormsen.

Hun kan fortelle at bedriften jobber aktivt med å prøve ut nye løsninger.

– Vi tar for eksempel i bruk stadig nye kledningstyper etter ønsker fra kunder. Vi er en av få leverandører som kan levere vertikale elementer ferdig montert inntil 12 meters høyde uten skjøter, noe som er en fordel der det benyttes stående kledning.

Samtidig er det mye fokus på tekniske installasjoner og nye innovative løsninger i bygninger.

– I fjor leverte vi blant annet veggelementer med innebygd ventilasjonsanlegg og utvendig solcellepanel til et prosjekt i Oslo.

Elementer med solcellepanel

Salgslederen trekker også fram viktigheten av å være med tidlig i planleggingsfasen.

– Da kan vi sammen med kunden se på effektive løsninger, med fokus på kostander og kvalitet

Leverer ulik grad av ferdigstilling

Kundene kan selv velge hvordan de ønsker produktene levert fra fabrikkene på Sørlandet. Her tilbyr bedriften ulik grad av ferdigstillelse. Men montering er mest vanlig, forteller Guttormsen.

– Vi leverer elementer på byggeplassen både med og uten montering. Men nesten alt av leveransene fra fabrikkene på Sørlandet skjer med montering fra oss. Det er som oftest mest lønnsomt for alle, et krav fra store entreprenører, og gjør det lettere for oss å garantere kvaliteten.

Precut-pakker tilbys til entreprenører og byggmestere som ønsker å bygge huset selv.

– Du kan få ferdig kuttet og merket materiale til et helt hus, eller bare det innvendige hvis du ønsker det.

Det tilbys ved alle fabrikkene til Lindal Smith Elementer.

Utvikler tilbudet i hele bedriften

Ved fabrikkene i Meldal og Ørsta i Midt-Norge produseres det også elementer. Meldal i Nord-Norge produserer hovedsakelig takstoler i dag. Fra alle disse stedene leveres elementene med kranbil, uten montering.

– Tilbudet ved fabrikkene i Ørsta, Meldal og på Rognan skal styrkes og satsingen på elementproduksjon i hele bedriften fortsetter, understreker daglig leder Jan Lindal.

Han er en pådriver for utviklingen av elementproduksjon og har klokketro på at flere vil ta i bruk dette i sine byggeprosjekter.

– Vi ser at kundene våre kommer igjen. Det gjør de fordi de ser gevinsten med elementproduksjon, og vi vil jobbe for å gjøre den enda bedre for kundene.

For mer informasjon om hva de ulike stedene tilbyr, og om det kan passe for ditt prosjekt, kontakt nærmeste Lindal Smith Element-fabrikk. Se kontaktinformasjon i egen boks.

Kort om elementproduksjon:

  • Gir raskere tett bygg.
  • Får garantert tørre elementer fra fabrikk.
  • Kortere byggetid – høyere effektivitet
  • Miljøvennlig – mindre søppel, svinn og kapp.
  • Kontroll på kostnader, framdrift og kvalitet.
  • Godkjent av Sintef. (Gjelder elementer fra Lindal Smith Elementer, og ikke generelt om elementproduksjon.)